TAKTO PRED ROKOM – Lekári a nezávislí odborníci vyzývajú vedenie RTVS k vytvoreniu priestoru pre diskusiu vo forme dialógu o pandemických opatreniach.

5.8.2021 sa skupina odborníkov – konkrétne MUDr. Juraj Mesík, MUDr. Etela Janeková, PhD., Ondrej Halgaš PhD., MUDr. Michal Piják, MUDr. Peter Szeghy – rozhodli vyzvať RTVS k vytvoreniu priestoru pre diskusiu vo forme dialógu o pandemických opatreniach. Bol to historický počin, hodný pripomenutia!

Tu je list zaslaný vtedajšiemu šéfovi RTVS, členom mediálnej rady, členom vlády SR, poslancom – členom zdrav. výboru NRSR a samozrejme aj  mainstreamovým masmédiám:

Lekári a nezávislí odborníci vyzývajú vedenie RTVS k vytvoreniu priestoru pre diskusiu vo forme dialógu o pandemických opatreniach

Vec: Žiadosť o vytvorenie priestoru pre diskusiu vo vysielaní RTVS                       Bratislava 5.8. 2021

Vážený pán generálny riaditeľ,                    

a televízia Slovenska ako verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia má podľa zákona vo svojom vysielaní poskytovať nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí v Slovenskej republike na slobodné utváranie názorov a utvárať podmienky na spoločenskú dohodu vo veciach verejných s cieľom posilniť vzájomné porozumenie, toleranciu a podporovať súdržnosť rozmanitej spoločnosti.

Na základe zákonom č. 532/2010 artikulovaného poslania verejnoprávnej RTVS, Vás ako vrcholného predstaviteľa vedenia verejnoprávneho média žiadame, o priestor vo vysielaní pre odbornú diskusiu v podobe mimoriadneho okrúhleho stola s otvoreným koncom, medzi podpísanými odborníkmi a reprezentantmi pandemickej komisie.

Diskusia v podobe dialógu (štúdio Dialóg) bola v období Novembra 89 práve vo verejnoprávnej televízii komunikačným prostriedkom, ktorý významne napomohol k objektívnej informovanosti občanov a prispel tak k transformácii spoločnosti z totalitnej na demokratickú. Tak ako prebieha pred zrakom spoločnosti vzájomná konfrontácia názorov reprezentantov politických strán, nemal by takýto dialóg absentovať aj v oblasti konfrontácie odborných názorov, na základe ktorých vládnuce politické reprezentácie nastoľujú podobu pandemických opatrení. Dlhodobo totiž pozorujeme, že do diskusie a rozhodovania o podobe týchto opatrení na ochranu verejného zdravia, nie sú pripustené iné odborné názory graduovaných odborníkov ako tie, ktoré reprezentujú členovia pandemickej komisie.

Podľa zákona č. 575 o organizácii činnosti vlády a ústrednej štátnej správy má odborná verejnosť právo byť pri rozhodovaní formou riešení otázok koncepčnej a legislatívnej povahy. Táto spolupráca má podľa Programového vyhlásenia vlády prebiehať „na princípoch partnerstva, rovnocennosti, transparentnosti a efektívnosti pri poskytovaní služieb vo verejnom záujme“. Konštatujeme, že verejnosť je v súčasnosti extrémne polarizovaná a dezorientovaná protichodnými odbornými stanoviskami. Sme presvedčení, že občania majú právo byť svedkami odbornej diskusie, ktorej cieľom bude objasňovať, na základe akých odborných poznatkov dochádza k vytváraniu opatrení na ochranu verejného zdravia. Verejnoprávna RTVS by mala v tejto informačne chaotickej situácii vytvoriť vo verejnom záujme, predsudkami nezaťažený, diskusný priestor v podobe okrúhleho stola tak, aby vznikla možnosť pre výmenu názorov odborníkov z rôznych strán názorového spektra.

Takáto diskusia by mala byť dialógom v podobe konštruktívnej a vecnej diskusie na báze faktov a relevantných argumentov. Vážený pán generálny riaditeľ, na základe vyššie uvedeného Vás vo verejnom záujme žiadame, aby ste v krátkom čase vytvorili priestor pre odbornú diskusiu, aby sa pred zrakom verejnosti v konfrontácií faktov a odborných argumentov, vyjasnili a vykryštalizovali stanoviská, ktoré by mohli priniesť najlepšie možné riešenia pandemickej situácie, a tým prispieť k objektívnej informovanosti a spoločenského zmieru. Súčasne ponúkame Vami povereným tvorcom dramaturgie takéhoto diskusného formátu spoluprácu, pri zadefinovanie obsahu a postupnosti tematických okruhov diskusie.

Pripomíname, že pre zmysluplnosť a informačnú komplexnosť takto postavenej diskusie je dôležité, aby bolo možné všetkým tematickým okruhom venovať potrebný čas pre komplexnejšie pomenovanie problematických otázok a hľadanie možností riešení (ako sú napríklad profylaxia, včasná a účinná liečba v záujme odvrátenia ďalších ekonomicky devastujúcich lockdownov), v záujme lepšej účinnosti a efektívnosti opatrení. Z tohto dôvodu vyjadrujeme presvedčenie, že je kľúčové vytvoriť vo vysielaní RTVS otvorený koniec takto postaveného formátu diskusie.

Veríme, že sa svojou autoritou zasadíte o čo najskoršiu realizáciu takéhoto diskusného formátu. Žiadosť posielame na vedomie predsedovi vlády Slovenskej republiky, ministrovi zdravotníctva, ministerke kultúry ako aj orgánom ako sú Rada RTVS, Výbor pre zdravotníctvo NR SR a Výbor pre kultúru a médiá NR SR.

Ďakujeme za Vašu pozornosť a ústretovosť.

S úctou a pozdravom,

MUDr. Juraj Mesík, MUDr. Etela Janeková, PhD., Ondrej Halgaš PhD., MUDr. Michal Piják, MUDr. Peter Szeghy

Zdieľať článok

Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
Email

Súvisiace články

Najčítanejšie články

TOP videá

Filter článkov podľa značiek

Najnovšie články

  • Všetky kategórie
  • Hovorme Spolu
  • Monitoring
  • Odborné komentáre
  • Znovu Spolu
Všetky kategórie
  • Všetky kategórie
  • Hovorme Spolu
  • Monitoring
  • Odborné komentáre
  • Znovu Spolu
MédiáOdborné komentáre

Slovenskí novinári objavili svoje práva a dôstojnosť. Kedy objavia tie naše?

Odborné komentáreZdravie

Britský uznávaný kardiológ najprv propagoval Covid vakcíny, no teraz sa obrátil proti nim

Monitoring

WEF – Yuval Noah Harari | Treba si zvyknúť na myšlienku, že ľudia sú len zvieratá, ktoré môžeme “hacknúť”.

Odborné komentáreZdravie

Lockdown zničil zdravie, ľudskú dôstojnosť, ekonomiku aj budúcnosť!

MonitoringOpatrenia

Kanadský diktátor Trudeau sa už vyhráža: 90% preočkovanosť omikronovým boostrom alebo lockdowny!

Odborné komentáreZdravie

Svetové ekonomické fórum: „Solidné, racionálne dôvody“ pre implantáciu mikročipov deťom

Odborné komentáreZdravie

US Open bez Djokoviča, lebo odmietol neúčinnú vakcínu – proti Wuhan variantu

Monitoring

Najnovšia energetická fáza prípravy na totálnu kontrolu štátom

Hovorme SpoluO iniciatíve

HOVORME SPOLU | Juraj Matyinko (Maduar) – Osobné video o tom, ako vznikla idea iniciatívy (Video č.1)

Odborné komentáreZdravie

Kolekcia videí Reného Baláka – Školstvo SR, Testovanie a Rúška pre deti v školách – 12.01.2021 (Video č.1)

AgendaZnovu Spolu

ZNOVU SPOLU – Novinky 3.8.2022

MonitoringŠtatistiky

Dáta z amerického VAERS – Nežiadúce účinky po očkovaní Covid 19 | 1,350,947 reportov do 15.7. 2022!!!