Návody

V týchto krátkych videách si môžete pozrieť ako sa zaregistrovať na ZNOVU SPOLU z mobilu a rovnako z PC, alebo laptopu.

 

REGISTRÁCIA Z MOBILU - VIDEO

 

REGISTRÁCIA Z PC, LAPTOPU

1. Ak chcete vytvoriť a spravovať skupinu, napíšte nám pod tento príspevok a my vám ju pripravíme aj s potrebným prístupom – do príspevku poprosíme uviesť názov skupiny ako aj jej účel.

2. Skupiny podporujúce násilie, pornografiu, či čokoľvek iné, čo je v rozpore so základnými morálnymi hodnotami, nebudú povolené.

3. Skupiny môžu byť verejné, privátne alebo skryté – je to na rozhodnutí správcu skupiny. Privátne sú viditeľné všetkým členom, ale ich obsah je sprístupnený len po požiadaní o prijatie a následnom potvrdení správcom. Skryté skupiny nie sú viditeľné a prístup k nim je možný len na pozvánku odoslanú správcom.

V týchto krátkych videách si môžete pozrieť ako spravovať vašu skupinu na portáli ZNOVU SPOLU z PC, alebo laptopu.

 

AKO SPRAVOVAŤ SKUPINU Z MOBILU - VIDEO

 

AKO SPRAVOVAŤ SKUPINU Z PC, LAPTOPU - VIDEO

Na nástenke (News Feed) je prednastavené zobrazovanie všetkých verejných príspevkov z komunity. V prípade, že chcete vidieť len novinky od vašich kontaktov (Connections) alebo z vašich skupín (Groups), tak si stači kliknúť na Connections alebo na Groups nad príspevkami (viď priložené foto). Rovnako si viete filtrom zobraziť len príspevky, v ktorých ste boli označení (Mentions) a tiež príspevky tých členov komunity, ktorých sledujete (Following). Pre návrat ku všetkym príspevkom stačí opäť zvoliť All Updates.