Pravidlá komunity

Pravidlá pre členov komunity ZNOVU SPOLU

1. Neskrývame sa pred sebou

– v našej komunite sa neschovávame za pseudonymy, prezývky, či skratky

– preto vás poprosíme o vyplnenie mena a priezviska s veľkými začiatočnými písmenami v nasledovnom formáte Meno Priezvisko – napr. Ladislav Matyinko, aby bol formát jednotný naprieč celým portálom

– ak je to možné aj o doplnenie fotky s tvárou, aby sme pri vzájomnej komunikácii vedeli, s kým máme tú česť

– táto komunita je určená pre ľudí, ktorí sú hrdí a slobodní a majú v úcte samých seba

2. Máme sa navzájom v úcte

– slušná a vecná komunikácia je základom kultúrnej komunity

– preto tu nie sú akceptované vulgarizmy, osobné invektívy, či nenávistné prejavy

– každý názor sa dá prezentovať kultivovane a s rešpektom voči spoludiskutujúcemu

3. Nespamujeme

– frekvencia príspevkov musí byť primeraná – max. 5 príspevkov za hodinu, aby sa nezahlcovala nástenka – tá je určená  pre dôležité informácie

– pomôže nám to identifikovať trollov, ktorí by nástenku mali záujem pod falošnými menami zneprehľadniť alebo znefunkčniť

4. Typ a kvalita príspevkov

– portál je určený pre angažovaných a uvedomelých ľudí, nie na zdieľanie akýchkoľvek bezduchých, voľnočasových informácií a aktivít

– ak máte záujem venovať sa špecifickej jednej téme, tu si nájdete postup ako si založiť skupinu: https://www.znovuspolu.com/groups/znovu-spolu/forum/topic/vytvaranie-skupin/

– napíšte prosím, čo v skupine plánujete prezentovať a na základe toho vám ju buď otvoríme, alebo nie

5. Pre koho je portál určený?

– pre všetkých, ktorí rešpektujú vyššie uvedené pravidlá a stotožňujú sa s jeho sloganom, dôvodom vzniku, cieľom a poslaním – viď: https://www.znovuspolu.com/preco-znovu-spolu/

Poprosíme vás o dodržiavanie týchto základných pravidiel, v prípade ich porušenia budete najprv upozornení, v prípade opakovaného porušenia vylúčení z našej komunity.