#ZNOVU SPOLU

Jednotlivci
0
Iniciatívy, Združenia, Skupiny
0
Médiá
0
Profesie
0

Chráňme spolu demokratické princípy
a základné ľudské práva a slobody

Prečo Znovu Spolu

Aby sme mali miesto, kde sa môžeme okamžite spojiť, organizovať a informovať bez cenzúry vždy, keď naši vládni predstavitelia prestanú plniť svoje poslanie na ktoré boli nami zvolení.

Čo je cieľom

Chrániť záujmy občanov spôsobom, ktorý nám umožní doviesť vládnych predstaviteľov k náprave pri každom ich zlyhaní, a to aj bez výmeny vlády. Zároveň tieto zlyhania dokumentovať pre prípadné vyvodenie politickej alebo trestnoprávnej zodpovednosti.

Ako to dosiahnuť

Hromadným koordinovaným občianskym konaním, ktorým sa vytvorí potrebný tlak až do momentu, kým nedôjde zo strany vládnych predstaviteľov k náprave. To všetko pokojnou a nenásilnou formou.

Kto sa môže zapojiť

Každý bez ohľadu na národnosť, vierovyznanie, pôvod a zdravotný či spoločenský status
  • jednotlivci
  • občianske združenia, iniciatívy, petície
  • slobodné média
  • profesné odvetvia
  • odborníci
  • dobrovoľníci

Kto Sme

Dvaja bratia, ktorí vytvorili občiansku iniciatívu Hovorme Spolu a nadviazali na ňu touto platformou.

Mgr. Ladislav Matyinko
Vyštudovaný pedagóg / spolumajiteľ cestovnej agentúry v USA a umeleckej agentúry v SK / zakladateľ a člen skupiny Maduar / spoluautor iniciatívy Hovorme Spolu
Ing. Juraj Matyinko
Vyštudovaný podnikový manažér / spolumajiteľ cestovnej agentúry v USA a umeleckej agentúry v SK / zakladateľ a člen skupiny Maduar / spoluautor iniciatívy Hovorme Spolu

Pridaj sa k nám

JEDNOTLIVCI
Spojte sa s nami mimo cenzúrovaných platforiem

pridajte sa do komunity

SKUPINY
Spájame iniciatívy, združenia či iné zoskupenia

podporujme sa navzájom

MÉDIÁ
Spájame slobodné médiá do novej informačnej aliancie

informujme sa navzájom

PROFESIE
Dávame priestor na združovanie podľa jednotlivých profesií

združujte sa v našej komunite