ZNOVU SPOLU

✅ Chráňme Spolu Demokratické Princípy a Základné Ľudské Práva a Slobody.

ČO JE ZNOVU SPOLU?

✅ Nová, prelomová platforma založená bratmi Matyinkovcami autormi iniciatívy HOVORME SPOLU, zakladateľmi a členmi skupiny Maduar, kde sa ľudia môžu slobodne a bez cenzúry spájať, združovať, informovať a organizovať.

ČO PRINÁŠA?

✅ Mechanizmus, na efektívnu ochranu v prípade porušovania ľudských práv koordinovanou, hromadnou, pokojnou, nenásilnou, občianskou spoluprácou a odporom.

PREČO PREJSŤ NA ZNOVU SPOLU?

✅ Občiansky Portál = vytvorený nami, financovaný vami, žiadne reklamy a propagácie.

✅ Necenzúrovaná Platforma = žiadne vymazávanie príspevkov, profilov a skupín. Ak ste cenzúrovaní inde – prejdite k nám!

✅ Žiadne algoritmy = vaše Verejné príspevky, Dokumenty, Videá sa ukážu všetkým členom bez nastavených zobrazovacích algoritmov.

✅ Unikátna Platforma = Informačný kanál + Sociálna sieť + Databáza.

✅ Slušná Platforma = žiadne vulgarizmy, osobné útoky, zosmiešňovanie, nenávistné prejavy.

✅ Hrdá Platforma = žiadne pseudonymy, prezývky, anonymné profily – len hrdí a slobodní ľudia, ktorí majú v úcte samých seba.

✅ Angažovaná Platforma = žiadne zapĺňanie nástenky plytkými, voľnočasovými príspevkami a bezduchou zábavou – len reakcie, články k aktuálnym témam, riešenia, fakty, dáta, výmena skúseností a vzájomná pomoc.

✅ Priestor pre Jednotlivcov, Osobnosti = miesto, kde môžu slobodne vyjadriť svoj názor.

✅ Priestor pre Autorov, Prispievateľov = miesto, kde môžu slobodne písať.

✅ Priestor pre FB skupiny, Iniciatívy, Združenia = miesto, kde sa môžu slobodne spájať a na rozdiel od iných sociálnych sietí aj komunikovať medzi sebou  vzájomným prepojením adminov.

✅ Databáza = priestor, kde je možné slobodne zhromažďovať, triediť, archivovať a zdieľať dáta.

✅ Podskupiny = možnosť vytvárať ich – napr. Učitelia, Lekári, Právnici môžu byť podskupinami pre Profesie. V rámci hlavnej skupiny Profesie môžu administrátori podskupín komunikovať medzi sebou a dôležité info prenesú do svojich podskupín.

✅ Ochrana pred vypnutim vlastnou aktivitou = čím viac nás bude, tým menej nás vypnú. Je rozdiel vypínať ľudí, skupiny, weby, alebo média po jednom a je rozdiel vypnúť občiansky portál s 50 osobnosťami, 100 skupinami, 10 médiami a 100 000 aktívnymi členmi.

✅ Bezpečnosť = ak vás vypne FB – dáta vašich fanúšikov, sledovateľov, členov skupiny vlastní FB. U nás ich vlastníme my všetci a neprídeme tak o kontakt s komunitou.

✅ Komunikácia Skupín = možnosť komunikovať medzi skupinami – napr. Lekári s Právnikmi, Rodičia s Učiteľmi, alebo skupiny jednotlivých prevádzok v Gastre medzi sebou.

✅ Segmenty, Profesie, Záujmy = možnosť vytvárať skupiny podľa Segmentov (napr. Gastro), Profesií (napr. Učitelia, Lekári, Právnici), Záujmov (napr. Dobrovoľníci) a vzájomne ich cez adminov prepájať.

✅ Celoportálová komunikácia = ak je niečo dôležité, celá komunita sa to dozvie jedným príspevkom, alebo hromadnou správou.